Vzhledem k bankrotu?

Vzhledem k bankrotu?

Mezi hlavní příčiny úpadku patří nadměrná zadluženost a neočekávané výdaje na zdravotní péči, které mohou ohrozit finanční prostředky kterékoli osoby. Nastal čas, kdy se splatné účty stanou nezvládnutelnými, což vede mnoho k tomu, aby zvážily podání k bankrotu.

Úpadek může odstranit některé, ale ne všechny dluhy a vyhnout se nepříjemným zástavní práva, sběru hovorů a zabavování.

Ale i když to zní jednoduše a prospěšně, měli byste zvážit jeho důsledky, které by mohly ovlivnit vás po dlouhou dobu.

Pouze pochopením procesu, výhodami a nevýhodami můžete udělat nejlepší rozhodnutí pro vaši situaci.

Výhody

Konkurzní zákony byly navrženy tak, aby pomoc lidem, kteří vznikly dluh v dobré víře, nebo s úmyslem věnovat, ale vzhledem k okolnostem nejsou schopni zaplatit. Vzhledem k tomu může bankrot pomoci:

 • Zastavení nebo zpoždění soudního sporu, vyhoštění nebo soudní dražby.
 • Zabraňte zadržování vašeho platu nebo majetku.
 • V okamžiku, kdy prohlásíte konkurz, vaši věřitelé vás nebudou moci kontaktovat, stíhat nebo zabavit váš majetek, včetně vašeho platu.
 • Konkurz vám umožňuje odstranit dluhy, jako jsou kreditní karty, zdravotní pojištění, osobní půjčky. Nicméně, tam jsou dluhy, které nemohou být odstraněny jako studentské půjčky, alimenty a podpora dítěte, zranění třetím osobám za řízení pod vlivem alkoholu nebo drog, podvod dluhu, finančních závazků v rámci odsouzení za trestný čin, nezaplacené daně v posledních třech letech.

  Nevýhody

  Vyplýváte další výdaje, zejména pokud využíváte služby advokáta, jako jsou poplatky, poplatky, kromě požadovaných kurzů poradenství v oblasti kreditního poradenství.

  • Veškerý bankrot je součástí veřejného záznamu, což znamená, že k těmto informacím bude mít přístup kdokoliv a bude znát výši dluhu a vaši věřitelé.
  • Vaše kreditní skóre bude negativně ovlivněno, což může zase snížit vaše pracovní příležitosti.
  • Pokud jste v loňském roce doručili zboží nebo peníze rodině nebo přátelům, mohou být nuceni ji vrátit do důvěry.
  • Úpadek může zůstat ve vaší kreditní zprávě po dobu až 10 let.

  Možnosti bankrotu

  Ve Spojených státech existují dvě možnosti bankrotu nazvané kapitola 7 a kapitola 13.

  Kapitola 7Ten znamená, že může odstranit všechny nebo část svých dluhů, jakmile svých likvidních aktiv (ty, které jsou snadno covertibles hotovost kontroly nebo úspor) slouží k úhradě část dluhu.

  Kapitola 13- Kapitola 13 uvádí, že můžete zaplatit celý nebo část dluhu prostřednictvím platebního plánu do 3 až 5 let. Tento plán musí být předložen soudu v okamžiku podání prohlášení o úpadku a musí být schválen soudcem. Jakmile dokončíte platby v rámci plánu, zruší se veškeré zůstatky.

  Všimněte si, že kapitola 7 vyžaduje, aby vaše likvidní aktiva, ale pokud si chcete zachovat, pak možnost je stanoveno v kapitole 13 byste nejpohodlnější.

  Alternativy k bankrotu

  Konkurs není kouzelná hůlka vyřešit vaše problémy zadlužení, a nemusí být tou nejlepší volbou pro vaši situaci, tak to je nejlepší, aby zvážila alternativy, jako jsou:

  • Dosáhnout mimosoudního urovnání s věřiteli
  • Vyjednávejte s veriteli o snížení plateb
  • Vyhledejte pomoc prostřednictvím schválené agentury pro poskytování úvěrů
  • Prodáváme nemovitosti k úhradě dluhu
  • Získejte úvěry s využitím svého majetku jako záruku na splacení dluhu

  Závěr

  Konkurz není pro každého nejlepší řešení, takže je třeba zvážit náklady a důsledky. A pokud se konečně rozhodnete, že je to pro vás nejlepší, první krok je poradit se s právníkem kvůli složitosti bankrotových zákonů.