Rámeček přes

Rámeček přes

Termín "kaderna via" odkazuje na stanzu čtyř Alexandrijských veršů (čtrnácti slabiky) se stejným souhlasným rýmem. To bylo používáno básníky Messier de Clerecía, takový jako Gonzalo de Berceo, a jiní spisovatelé třináctého století. Ve 14. století ji také použili Juan Ruiz, Alfonso Reyes a Pedro López de Ayala, ale někdy i s kratšími verzemi nebo rozdělenými do hemistiky.

To je také známé jako:

tetrastrofo monorrimo

Příklady:

Od Gonzalo de Berceo:

Nunqua trobé v sieglo dosáhli tak nádherného,
nin stín tak pokušený [nin] vůně tak chutná;
Stahoval jsem svou ropiellu pro jazer více viçioso,
bizon v stínu zeleného stromu

Od Juan Ruiz, Archpriest z Hity:

Stejně jako v růžové dívce je spousta barvy
e ve zlatě málo velké přednosti má velkou hodnotu,
jako v malém blasmu,
Dlouho jsem ve vlastníkově dívce velice chutná.

Jelikož malý robí má spoustu svazků,
barvu, ctnost a cenu a ušlechtilou jasnost,
Mám malou milenku, která má spoustu beldat,
fermosura, donaire, láska a věrnost.

Dívka je kalandria a chlapec,
ale spíše dulce zpívají než jiný větší pták;
Žena, která je dívka, je z tohoto důvodu lepší:
v lásce je sladší než cukr nebo květina.