Použití velkého písmena v jménech historických epoch

Použití velkého písmena v jménech historických epoch

Geologické období.

Geologické a paleontologické období pravěku jsou psány počátečním velkým písmenem. Totéž platí pro období historie.
Příklady: Jurassic, Miocene, Starověk, věk kovů, středověk. Avšak v případě, že je toto období označeno obecným podstatným jménem, ​​jako je Byl jsem, nebo období, je vhodné psát vše malými písmeny. Některé příklady: Cenozoická éra, kvartérní období a další.

Prehistorická a historická období

Podstatná jména pravěku e příběh, které označují dvě velká období, ve kterých je lidská existence rozdělena, jsou psány s malým počátečním počátkem.
Ne tak s názvy, které rozdělují etapy těchto dvou velkých období.
Příklady: paleolitu, doby kamenné, středověku, starověku, vysokého středověku atd.

Historické události.

Podstatná jména a přídavná jména, která určují příslušné historické události, jsou napsána s počátečním velkým písmenem.
Příklady: Tragický týden, Velká deprese, Schism západu, Reconquest