Modlitba spásy

Modlitba spásy

Žít v hříchu zanechává v srdci velkou prázdnotu a vytváří velkou vzdálenost mezi člověkem a Bohem. Výsledkem života v hříchu jsou bolest, strach, osamělost, násilí, zrada, nenávist a duchovní smrt. Prostřednictvím svého syna Ježíše Bůh nabízí řešení těm, kteří se v takové temnotě cítí ztraceni a potopeni. Modlitba spásy je pro ty, kteří chtějí udělat první krok k obnovení svého vztahu s Bohem.

Jak mohu vědět, jestli se musím modlit tuto modlitbu?

Římanům 3:23 říká: "Všichni zhřešili a jsou daleko od slavné přítomnosti Boha. Klíčové slovo v tomto verši je "všechno". Všichni potřebujeme Boha. Jsme všichni hříšníci. Všichni potřebujeme smířit se s Bohem. Každý člověk, který chce s ním založit vztah, musí přijmout spásu, které nám nabízí prostřednictvím svého syna Ježíše. Víte, že musíte modlit tuto modlitbu, protože máte pocit neklidu ve svém srdci. Neklid je Duch svatý, který vám říká, že potřebujete změnu a že Bůh chce pracovat ve vašem životě.

Pokud jste nikdy otevřeli své srdce, aby Ježíš mohl vstoupit, musíte se modlit modlitbu spásy. Pokud jste předtím, než jste měli vztah s Bohem, ale jste zanedbávali a vrátili jste se žít v hříchu, můžete tuto modlitbu také provést. Nikdo nemůže udělat pro vás, protože je to osobní věc mezi vámi a Bohem. Žít pro Krista je rozhodnutí, které jen vy můžete udělat.

Modlitba spásy

Modlit se je prostě mluvit s Bohem. Neexistuje žádný špatný způsob, jak Bohu říct, co máte pocit. Ví, co je ve vašem srdci, než první slova vyjdou z vašich úst. Jediná věc, kterou musíte modlit, je víra. Pokud chcete pomoci s co říct, můžete se modlit takto:

Svatý otče, kteří jsou v nebi,

Přijdu před vámi, když poznáte, že jste jediný pravý Bůh. S pokorou přiznám, že jsem hříšník. Žila jsem tak, že se vám nelíbí a to mě vedlo od vás. Už nechci žít zamotaný do lží, nenávisti, zklamání a nemorálnosti. Chci žít pro tebe, Pane. Z tohoto důvodu se omlouvám.

Chápu, že vaše láska ke mně je tak velká, že jsi dal svého jediného syna Ježíše, aby zemřel na kříži za mé hříchy. Přijmu Ježíše ve svém srdci jako můj Pán a Spasitel. Odmítám Satana a jeho svět temnoty. Dávám život Ježíši, aby ho očistil a obnovil. Pošlete svého Ducha svatého, abyste posilnili svou víru a vedli mě každý den.

Jsem vděčný, že jste Bůh, který dává druhé šance. Dnes jsem šťastná, protože můj život je plný světla a naděje. Děkuji, že jste napsal své jméno ve své knize Život.

Ve jménu Ježíše, amen.

Co teď?

Bůh tě poslouchal a práce je hotová! Římanům 3:22 říká, že "skrze víru v Ježíše Krista činí Bůh každý, kdo věří, spravedlivý. Vírou jste obdrželi spásu, kterou nám skrze milost Bůh nabízí. Pokud jste již dal Ježíšovi své srdce a můžete věřit, že bude každým dnem vaším pomocníkem a povzbuzováním vás.

Když se každé ráno probudíte, požádejte Pána, aby vám pomohl být lepší člověk, než jste byl předtím. Snažte se každý den dělat jeden krok dopředu. Udělejte si čas číst Bibli a modlit se. Získáte hodně podpory tím, že se připojíte křesťanskému kostelu.

Bůh požehná každému vašemu skutečnému úsilí.