Chord ze sedmého malého a menšého akordů se sedmým klavírem

Chord ze sedmého malého a menšého akordů se sedmým klavírem

Sedmé akordy v klavíru La Menor

Podívejte se na akord Min7: Ab m7 A m7 A # m7 ▪ Bb m7 B m7 B # m7 ▪ Cb m7 C m7 C # m7 ▪ Db m7 D m7 D # m7 ▪ Eb m7 E m7 E # m7 ▪ Fb m7 F m7 F # m7 ▪ Gb m7 G m7 G # m7. Obrázek © Brandy Kraemer

Více akordů ze sedmé: Bmaj7 | Bmin7 | Bdim7 | Baug7 | Zpět na hlavní index akordů

B minorní klavírní akordy se sedmou

 • Bmin7
  B Menší akord se 7
       Základní: B
       Třetí nezletilé: D
       Pátý pátek: F♯
       sedmá menší: A
 • Bm / M7
  B Chord se sedmimorskou menšinou
       Major Sedmé: A♯

B minor se sedmým a pátým bytem

A Bmin7 5 Je to Bmin7 s pátou sníženou pátou: B  -  D  -  F A
 • Jsou také známé jako částečně zmenšené akordy.

C drobné klavírní akordy se sedmou

Podívejte se na akordy Min7: Ab m7 A m7 A # m7 ▪ Bb m7 B m7 B # m7 ▪ Cb m7 C m7 C # m7 ▪ Db m7 D m7 D # m7 ▪ Eb m7 E m7 E # m7 ▪ Fb m7 F m7 F # m7 ▪ Gb m7 G m7 G # m7. Obrázek © Brandy Kraemer

Více akordů ze sedmé: Cmaj7 | Cmin7 | Cdim7 | Caug7 | Zpět na hlavní index akordů

Malé klavírní akordy se sedmou

 • Cmin7
  C Menší akord se sedmou
       základní: C
       Třetí nezletilé: E ♭
       Pátý pátek: G
       Sedmá menší: B ♭
 • Cm / M7
  C 7. menší / hlavní akord
       Sedmý Větší : B

C minor se sedmým a pátým bytem

A Cmin7 5 Je to Cmin7 s pátou sníženou pátou: C  -  E ♭  -  G ♭ B ♭
 • To je také známé jako polořadovka-zmenšený akord.

D minorní klavírní akordy se sedmou

Podívejte se na akordy Min7: Ab m7 A m7 A # m7 ▪ Bb m7 B m7 B # m7 ▪ Cb m7 C m7 C # m7 ▪ Db m7 D m7 D # m7 ▪ Eb m7 E m7 E # m7 ▪ Fb m7 F m7 F # m7 ▪ Gb m7 G m7 G # m7. Obrázek © Brandy Kraemer

Více sedm akordů: Dmaj7 | Dmin7 | Ddim7 | Daug7 | Zpět na hlavní index akordů

D minor akordy se sedmou pro klavír

 • Dmin7
  D Menší akord se 7
       Základní: D
       Třetí nezletilé: F
       Pátý pátek: A
       Sedmá menší: C
 • Dm / M7
  D 7. menší / hlavní akord
       Sedmý Větší : C♯

D minor se sedmým a pátým bytem

A Dmin7 5 Je to Dmin7 s pátou sníženou pátou: D  -  F  -  A ♭ C
 • To je také známé jako polořadovka-zmenšený akord.

Klavírní dohody o minorovi se sedmou

Podívejte se na akordy Min7: Ab m7 A m7 A # m7 ▪ Bb m7 B m7 B # m7 ▪ Cb m7 C m7 C # m7 ▪ Db m7 D m7 D # m7 ▪ Eb m7 E m7 E # m7 ▪ Fb m7 F m7 F # m7 ▪ Gb m7 G m7 G # m7. Obrázek © Brandy Kraemer

Více sedm akordů: Emaj7 | Emin7 | Edim7 | Eaug7 | Zpět na hlavní index akordů

Klavírní dohody o minorovi se sedmou

 • Emin7
  E Menší akord se 7
       Základní: E
       Třetí nezletilé: G
       Pátý pátek: B
       Sedmá menší: D
 • Em / M7
  E minor / hlavní akord se 7.
       Sedmý Větší : D♯

E minor se sedmým a pátým bytem

A Emin7 5 Je to Emin7 s pátou sníženou pátou: E  -  G  -  B ♭ D
 • To je také známé jako polořadovka-zmenšený akord.

F minorní klavírní akordy se sedmou

Podívejte se na akordy Min7 Ab m7 A m7 A # m7 ▪ Bb m7 B m7 B # m7 ▪ Cb m7 C m7 C # m7 ▪ Db m7 D m7 D # m7 ▪ Eb m7 E m7 E # m7 ▪ Fb m7 F m7 F # m7 ▪ Gb m7 G m7 G # m7. Obrázek © Brandy Kraemer

Více akordů ze sedmé: Fmaj7 | Fmin7 | Fdim7 | Faug7 | Zpět na hlavní index akordů

F minorní klavírní akordy se sedmou

 • Fmin7
  F Menší akord se 7
       Základní: F
       Třetí nezletilé: A ♭
       pátý veletrh: C
       Sedmá menší: E ♭
 • Fm / M7
  F 7. menší / hlavní akord
       Sedmý Větší : E

F menší se sedmým a pátým bytem

A Fmin7 5 Je to Fmin7 s pátou sníženou pátou: F  -  A ♭  -  C ♭ E ♭
 • To je také známé jako polořadovka-zmenšený akord.

Akordy sedmého malého slunce v klavíru

Viz m7 Akordy: Laboratoř m7 M7 The # m7 ▪ Sib m7 Ano m7 Ano # m7 ▪ Dob m7 Do m7 Do # m7 ▪ Reb m7 Re m7 Re # m7 ▪ Mib m7 Mi m7 Můj # m7 ▪ Fab m7 Fa m7 Fa # m7 ▪ Solb m7 Ne m7 Ne # m7. Obrázek © Brandy Kraemer

Více Sedmé akordy: SolM7 | Solm7 | Soldim7 | Solaug7 | Vraťte se do indexu Master Chords

Sedmé akordy v klavírním Sol Menor

 • Solm7
  G Sedmé vedlejší akord
       Základní: Ne
       Třetí menší: Ano ♭
       Quinta Justa: Re
       Sedmá menší: Fa
 • Solm / M7
  Sluneční malorážka sedmého velitele
       Sedmý Větší : Fa

Malý slunce Sedmý pátý byt

A Solm7 5 Je to Solm7 s pátou sníženou pátou: Ne  -  SiB ♭  -  Re ♭ Fa
 • Také nazývaný zmenšený bílý akord.